Časová os Mazoea s.r.o.

09
2020
Extrakcia informácií z občianskych preukazov
Implementácia detekcie a rozpoznania textu v reálnych obrázkoch a následné vyťažovanie informácií.
10
2018
TE server v9.1
Workflow pre rozpoznanie IB formulárov (Integrated Billing forms) a extrakcie dôležitých typov (revCode, serviceCode, amounts, dates, desription, charges). Dostupná pretrénovateľná OCR pipeline pre rýchle zlepšenie kvality na vstupných dátach. Reimplementácia strojového učenie použitá na niektoré úlohy ako napr. detekcia typov dokumentov. Podpora serverless technológií s použitím Amazon Lambda.
06
2018
TE server v7.10.2
Skoro rok s modulom rozpoznávania komplexných formulárov a už existujú implementácie pre zdravotnícky sektor (USA) napr. UB formuláre a detailné faktúry za zdravotnú starostlivosť a pre finančný sektor napr. spracovanie "bločkov".
08
2017
TE server v7.0
Použitie OCR založeným na kombinácii deep learning (LSTM) a geometrických aproximáciách, moduly pre data mining prepracované, rozpoznávanie komplexných formulárov.
06
2016
TE server v5.2
Menšie zlepšenia v jazykových modeloch a zlepšený post-processing.
02
2016
TE server v5.1
Zlepšená paralelizácia, QA framework značne vylepšený.
11
2015
TE server v5.x
Image preprocessing optimalizovaný a zlúčený do knižnice.
01
2015
TE server (premenovaný z TextExtractor/Invoice processing) v4.x
Prepísaný OCR backend.
03
2014
Vyťažovanie faktúr v3.0
Reimplementácia automatickeho data mining. Vďaka dodatočným vizuálnym prvkom sa zlepšila celková kvalita.
01
2013
Vyťažovanie faktúr v2.0
Vylepšenie šablonového subsystému umožnilo smart matching, ktorý nezávisí na absolútnych koordinátoch. Smart matching zásadne zlepšil použitie šablon na obrázkové formáty.
04
2012
TextExtractor - vyťažovanie faktúr
Efektívny framework na vyťažovanie informácií z faktúr v PDF formáte a z dokumentov v obrázkových formátoch.
11
2011
TextExtractor
Framework na extrakciu textu z obrázkov použitím OCR technológie a z dokumentov s použitím špecializovaného PDF extraktoru s pokročilou podporou akcentovaných znakov.
04
2011
Biblier
Bibliografické vyhľadávanie v PDF dokumentoch s REST-like rozhraním postavené na Apache Solr. Špecializácia na slovenčinu a češtinu.
10
2010
AutoDE/AutoTE
Continuous integration server a testovacia platforma sa stala integrálnou súčasťou nášho QA workflow.
08
2010
Založenie Mazoea s.r.o.
Mazoea s.r.o. bola založená v roku 2010. Máme silné akademické zázemie a to plne využívame pri realizácii našich nápadov a výziev.